Un camí cap al teu món interior

Psicologia i Psicoteràpia Humanista

És un camí per aprofundir en un mateix.
És un lloc on poder-se permetre viure i resoldre les crisis que la vida comporta.
És un espai on ens trobem amb el nostre sofriment i per tant amb la nostra alliberació.
És la possibilitat de tenir un espai i un temps on sentir-se cuidat i recolzat, on aprendre a cuidar-se i recolzar-se.
És un camí cap al Creixement Personal; tots ens en podem beneficiar.

Què és la Psicoteràpia?

La psicoteràpia és un treball per a resoldre problemes psíquics de malestar intern estable o repetitiu (ansietat, depressió, obsessions, confusió, manca d’autoestima, somatitzacions, estrès, insomni, tensió, manca de sentit de la vida, dificultat per a gaudir…),
o que suposen una limitació en el comportament (fòbies, indecisió,manca de voluntat, impulsivitat, desorientació, addicció al plaer, a les drogues…),
o que generen problemes en les relacions ( timidesa, perfeccionisme, problemes sexuals, de parella, laborals, malestar amb la família,ressentiment, excés de dependència, introversió, dificultat de diàleg, manca d’habilitats en el tracte…).

Com ho fem?

El que fem és explorar els problemes que es volen afrontar i els canvis personals que es sol-liciten tenint en compte el lloc que ocupen dins de la vida i la personalitat del client.
Concretem els objectius per els que treballar plegats, per resoldre’n els símptomes i la seva arrel -si és possible- des de la profunditat.
LLavors la terapeuta proposa activitats que ajudin a la persona a adonar-se’n dels punts on es bloqueja el problema i de punts de mira diferents que poden portar a l’alliberament.
Aquestes activitats son molt variades: fantasia guiada (p.e. imaginar una escena simbòlica en la que es resol el problema), treball d’un somni repetitiu, assaig de comportament, representació d’una escena problemàtica, relaxació, dibuixos, tasques per fer a casa…

Psicologia i Psicoteràpia Humanista

Més de 25 anys d’experiència en Psicologia i Psicoteràpia Humanista.
Veig la psicoteràpia com un camí per sortir del sofriment, del malestar, de la confusió,…

Demanar hora
a

Psicoteràpia individual per a joves i per adults

És el procés descrit, en el que la persona va aprenent a enfocar d’una manera més funcional els seus problemes i a trobar noves respostes, amb l’ajuda i acompanyament de la terapeuta.

a

Psicoteràpia de parella i mediació de conflictes

Encaminada a sanar vincles, a millorar la qualitat de la comunicació i la interacció entre dues persones, a reforçar la seva habilitat per solucionar
els problemes.
És un procés d’aprenentatge, facilitat per la terapeuta que actua com a guia.

a

Trobades de Pintura terapèutica

La pintura es un mitjà d’expressió, de comunicació amb nosaltres mateixos i amb els demés. Es un treball d’experimentació que pot contribuir al canvi individual, a la transformació i creixement de possibilitats latents, a augmentar la consciència.

Consultes i psicoteràpia on-line

Sessions per videoconferència. Té unes característiques similars a la teràpia individual. Es una alternativa eficaç per aquelles persones que no poden acudir a la consulta per motius de temps, distància o limitacions personals.

ELS NOSTRES REFERENTS

Afiliacions a les associacions que ens acrediten

Cita prèvia