Treball terapeutic en grup

Tallers pràctics sobre temes d’interès per a diverses persones, com l’autoestima, l’assertivitat, la comunicació,…

També s’ofereixen grups continuats de treball terapèutic.

El grup proporciona l’empatia i el recolzament necessari per crear una atmosfera de confiança que condueix a compartir i explorar-se. Es un laboratori on podem assajar noves maneres de relacionar-nos.

Sol proporcionar un feedback molt ric, doncs et pots veure a tu mateix a traves dels ulls dels altres participants.

Cada persona aporta la seva visió original i única que enriqueix el conjunt.

També ajuda a sensibilitzar-se davant les necessitats i sentiments del altres.

Usem diferents eines provinents de la Teràpia Gestalt, l’Anàlisi Transaccional, l’Artteràpia Antroposòfica, la Psicosíntesis, el Psicodrama,…